Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[FANACC] 120511 Kris @ 3rd Fansign

1 Comment

@exo的小管家:给牛仔哥看这张照片,他笑疯了,桃子哥伸头看,拍桌子大笑,我们说吴皇万岁万岁万万岁,我说下面还会有人说,你要说平身

Quick trans:

When Kris saw this picture, he laughed crazy. Tao also headed out to see and then laughed as pounding the table. We said: “Wu Huang Long live Long live Long live”, I said, the following sentence Kris should say is “Free yourself”.

Khi Kris nhìn thấy bức ảnh này, anh ấy cười rất lớn. Tao cũng nhòm qua và cậu ấy cũng cười, vừa cười vừa đập bàn. Chúng tôi nói: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”. Sau đó tôi nói câu tiếp theo anh phải nói là “Bình thân”.


Q:最不听话的人是谁?】TAO勾了Kris [cr:dc]

Trans:

Q: Who is the most disobedient?
Tao picked Kris

Q: Ai là người không nghe lời nhất?
Tao chọn Kris

Trans by EXOKRISVN

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

One thought on “[FANACC] 120511 Kris @ 3rd Fansign

  1. =))) Fan này bá đạo quá =)))

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s