Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[PIC] 120529 Kris @ SoCool photoshoot

3 Comments

I don’t know where this picture come from, will update as soon as possible when I get the info, btw, look at that bitchy face and move ;A; :melted:

Update 1 : Sư cha nó được cho ăn Mc Donalds mà mặt hớn xinh thế này đây ôi giồi ôi ;_________;

Update 2 : Tên cái buổi chụp hình này là SoCool =))

credit as taged

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

3 thoughts on “[PIC] 120529 Kris @ SoCool photoshoot

  1. O_O OMFG!!! Nhìn mấy tấm đầu như múa cột =))

    • chưa đâu chị mới úp đệt đấy em xem có ăn vào là mặt mày hớn hết cả ra trời ơi ;___;

      • lúc đầu còn ra vẻ cool sau thấy đồ ăn mặt tươi rói <3
        mặt nhìn vừa muốn cưng vừa muốn đấm <3

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s