Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[PIC] 120602 EXO-M @ Weibo Update

Leave a comment

*ôm tym*  lại trò áo chemise trắng ;___;

credit as taged

[TRANS] EXO-M weibo update (Kris)

It has been 50days since EXO-M has taken part in our first programme, we are always grateful for everyone’s love and support! Please remember EXO-M’s first broadcast~ We will never forget how we first felt when we started out, we will keep working hard!

Đã được 50 ngày rồi từ khi EXO-M tham gia chương trình đầu tiên, chúng tôi rất biết ơn vì nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người. Hãy luôn nhớ đến lần đầu tiên EXO-M được lên sóng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cảm xúc của ngày đầu đó, chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!

E-trans exo-plosion.tumblr.com

V-trans by Lee Do @ EXOKRISVN

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s