Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[TRANS] 120602 EXO-M’s @ Weibo Updates

Leave a comment

Kris :

 Dear fans, how are you? We’re finally back in China! I’m happy that we met again~ Did you know our trip in Korea? hehe.. I didn’t expect we receive so much support & love despite not promoting in Korea, it’s a surprise! Thank you so much~ Since we’re back, we can meet each other often, I’m so excited, you’ve waited for a long time right, I like you ^^

 Các fans yêu quý của tôi, các bạn có khỏe không? Cuối cùng thì chúng tôi cũng trở về Trung Quốc. Tôi rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau. Các bạn có biết về chuyến đi Hàn Quốc của chúng tôi không? Hehe…Tôi đã không tin được là các bạn lại dành sự ủng hộ và yêu thương đến chúng tôi nhiều như vậy mặc dù chúng tôi thậm chí chẳng quảng bá ở Hàn, thật sự rất bất ngờ đó! Cám ơn các bạn rất nhiều ~ Vì chúng tôi đã về rồi đây, nên có thể chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó, tôi rất phấn khích, các bạn hẳn đã phải đợi rất lâu đúng không? Tôi thích các bạn ^^

 

Xiumin :

 Hello. I’m EXO-M’s baozi Xiumin. We promoted with EXO-K members as EXO for nearly 1 month in Korea. I feel thankful to the fans who gave us love in Korea when we promoted in Korea and fans who watched us from far in China. I was very surprised because many fans came to the airport~ I feel touched that fans were trying to greet us ㅜㅜ Please look forward to our activities in China! Our fans, I love you.

 Xin chào, tôi là baozi Xiumin của EXO-M đây. Chúng tôi đã cùng các thành viên của EXO-K quảng bá gần 1 tháng ở Hàn. Tôi cảm thấy rất biết ơn đối với những người hâm mộ đã dành cho chúng tôi tình thương rất lớn ở Hàn Quốc khi chúng tôi làm việc ở đó, và cả những người hâm mộ dõi theo chúng tôi từ Trung Quốc. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì có rất nhiều người hâm mộ đã đến sân bay. Tôi cảm thấy rất cảm động vì mọi người cố gắng đến chào chúng tôi T T. Hãy đón chờ những hoạt động tiếp đến ở Trung Quốc của EXO-M nhé. Fans yêu dấu, tôi yêu các bạn.

 

Luhan:

(Our) beloved fans, we’re back from Korea~!^^ You all must miss us a lot right?!~ We really do miss you all!!^^ Haha.. Coming back this time, we’ll be participating in a lot of activities, and will work hard to show a better side of us to everyone! Hope that everyone can give us lots of support, and follow us closely! I love you all~!

 Các fans yêu quý của tôi, chúng tôi đã trở về từ Hàn Quốc ddaaaay~! ^^ Mọi người đã nhớ chúng tôi rất nhiều đúng không?!~ Chúng tôi cũng nhớ các bạn lắm!!! ^^ Haha. Quay về trong thời gian này, chúng tôi sẽ tham gia nhiều hoạt động hơn nữa, và sẽ làm việc chăm chỉ để hướng đến một hình ảnh tốt hơn trước mọi người. Hy vọng mọi người sẽ dành cho chúng tôi nhiều sự ủng hộ hơn nữa, và theo dõi chúng tôi sâu sắc hơn nữa! Tôi yêu các bạn ~!

 

Lay :

 You’ve all waited for so long~ EXO-M has finally returned to china and we were able to meet with you guys. During our stay in Korea, we’ve received so much love from our friends and the fans, so we thank you so much for your concern towards EXO-M. I wish there were more chances that we could meet with you guys, every time I see you guys i always feel so happy, and very touched. You’ll always continue to love us right? I love you ~ ^^

 Đã phải để các bạn đợi lâu rồi, EXO-M cuối cùng cùng quay lại Trung Quốc và gặp các bạn đây. Trong suốt thời gian ở Hàn, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu từ bạn bè và fans hâm mộ, vì thế nên chúng tôi cám ơn sự quan tâm chân thành và sâu sắc của các bạn đến EXO-M. Tôi ước có nhiều nhiều cơ hội hơn để có thể gặp gỡ các bạn, mỗi lần nhìn thấy các bạn tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và rất cảm động. Các bạn sẽ tiếp tục yêu chúng tôi mà đúng không? Tôi yêu các bạn  ~ ^^

 

Chen :

 Hello~! EXO-M has recently went to Korea! A lot of fans showed interest and love towards EXO-M and we are truly grateful for it. It gave me a lot of strength!! Because of all these we’ll show you a better and more handsome stage in the future! I love you all a lot~ (from EXO-M, CHEN)

All 12 members of EXO is going to prepare a handsome and charismatic stage for everyone to see! i love you~ bye. (p.s. i miss you all ㅜㅜ)

 Xin chào ~! EXO-M gần đây đã đến Hàn Quốc. Có vô cùng nhiều fans biểu lộ sự thích thú và yêu thích chúng tôi, chúng tôi rất lấy làm biết ơn vì điều đó. Nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều. Bởi vì thế nên trong tương lai chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những sân khấu tốt hơn, hoàn thiện hơn, đẹp trai hơn có được không? Tôi yêu các bạn rất nhiều XD

12 thành viên EXO chúng tôi đang chuẩn bị một sân khấu với đầy sự lôi cuốn và điển trai dành cho các bạn đó! Tôi yêu các bạn, bye~ (P.S : Tôi nhớ các bạn lắm T T )

 

Tao:

  Hello everyone! I’m kungfu panda TAO. We’ve recently went back to Korea and reunited with EXO-K, we’ve went together to LA, we’ve done a fansigning together, and we also did a stage together as 12 people. We couldn’t believe that so many fans came, we’re really happy.

At the Beijing airport, we’ve received all your love, thank you everyone! Just like you love us, we also love you, we’ll work even harder in the future and we’ll do it for you guys. TAO LOVE YOU GUYS~!

 Xin chào mọi người! Tôi là kungfu panda Tao. Gần đây chúng tôi vừa trở về Hàn Quốc và đoàn tụ với các thành viên của EXO-K, chúng tôi đã cùng nhau đến LA, chúng tôi đã cùng nhau tham gia buổi ký tặng, chúng tôi cũng đã trình diễn sân khấu với đầy đủ 12 người. Chúng tôi đã không thể tin được khi có rất nhiều người hâm mộ đến xem, chúng tổi thực sự rất hạnh phúc.

Ở sân bay Beijing, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tình yêu từ các bạn, cám ơn mọi người. Cũng như mọi người yêu quý chúng tôi, chúng tôi cũng thế, chúng tôi sẽ làm việc cật lực và chăm chỉ hơn trong thời gian tôi và chúng tôi sẽ làm điều đó vì các bạn. TAO YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM ~

E- trans by: xiushipao & NovemberSnow @ CODE:EXO & @nicole_0514 for SMent_EXO

V-trans by Lee Do @ EXOKRISVN

TAKE OUT WITH FULL CREDIT 

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s