Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

02 hyung và dongsaeng

Leave a comment

02 hyung và dongsaeng

“năm nay wufan mấy tuổi?”

“không rõ nữa, chắc cỡ ba bốn tuổi gì đó.”

“ờ, vậy từ nay kêu anh bằng hyung nha cưng, hyung hai mươi tuổi, công nhận thằng này giống gì mới ba bốn tuổi mà to xác dữ.”

“một tuổi của em bằng mười tuổi của hyung đó.”

nói thiệt, chanyeol thân mang tiếng là cậu chủ của wufan, oai thì cũng oai lắm, nhưng lỡ có ai vô tình nghe được kiểu xưng hô cậu chủ thú cưng, dám chắc sẽ đồn đại rằng có hai thằng khùng sống chung với nhau, thế nên chanyeol bèn hỏi thăm coi wufan mấy tuổi, không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

ai đời thú cưng lại đi xưng vai anh với cậu chủ, ngược ngạo hết sức.

Advertisements

Author: Vi Lam

dangerous, unkind, sadistic, unsympathetic, cold hearted, cruel, uncaring, unmerciful, ruthless, remorseless, careless, and arrogant

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s