Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

Next Post

13 Comments

T/N vì au private phần com cũng như send mess nên mình không có cách nào xin per các bạn để lại mail để mình send mật khẩu, xem xong đừng report để giữ bản quyền cho tác giả cũng như đừng mắng chửi gì nhé ;_;

Advertisements

Author: Vi Lam

dangerous, unkind, sadistic, unsympathetic, cold hearted, cruel, uncaring, unmerciful, ruthless, remorseless, careless, and arrogant

13 thoughts on “Next Post

  1. blackstonefansub@yahoo.com.vn

    Bạn cho mình pass với nha *mắt chớp chớp*

  2. lyk_py_187@yahoo.com . Bạn cho mình xin cái pass nhé , tkanks bạn nkiều :D

  3. Bạn trẻ dễ thương cho mình xin pass với :p

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s