Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

Leave a comment

-tui chớt rồi đó nha chớt rồi nha-

Double Trouble

Title: Letters (không phải mình muốn lạm dụng tiếng Anh đâu, chỉ là vì từ Letter vừa có thể hiểu là Lá thư, vừa có thể hiểu là Chữ cái =v=)
Author: Pea aka Đậu aka Đào Tử Tịnh
Genre: Fluff, Humour
Rating: K
Summary: Chuyện về những lá thư và những con chữ

View original post 2,362 more words

Advertisements

Author: Vi Lam

dangerous, unkind, sadistic, unsympathetic, cold hearted, cruel, uncaring, unmerciful, ruthless, remorseless, careless, and arrogant

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s