Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

Leave a comment

Double Trouble

Bring Me Back to Me
Mang tôi về với chính tôi

Author: greyskies268 (Original Link | Permission)
Translator: Pea
T/N:
Cho Nhật Lam của tôi. Cho anh ta. Và cho chúng tôi.
Cho EXO của tôi. Cho những khó khăn đã phải trải qua. Cho những thành công vừa mới đạt được. Và cho con đường dài phía trước. Hãy luôn là 12 người như ngày hôm nay tôi nhìn thấy nhé, các cậu bé của tôi

***

Tôi là ai?

Anh ta đã từng biết câu trả lời, nhưng đâu đó trên con đường anh ta bước đi, những ngã rẽ đã cắt ngang và tất cả đã hòa lẫn vào nhau, trở thành một mớ hỗn độn của tất cả và không gì cả.

Cho đến lúc anh ta không còn tìm thấy chính mình nữa.

~*~*~*~*~

Đầu tiên, anh ta là Li Jiaheng, một cậu…

View original post 1,930 more words

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s