Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[TRANS] Một góc nhìn toàn diện về vụ kiện của Kris

Leave a comment

Double Trouble

Link gốc: http://do-r-kyungsoo.tumblr.com/post/86182606708/kris

V-trans by Pea

Pea trans bài này hoàn toàn trên tinh thần khách quan, trừ những phần in nghiêng trong ngoặc có ghi chú T/N là của mình ra, còn lại đều là ý kiến của tác giả.

—————————————————

Bài phân tích này được thực hiện bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Y khoa, Kế toán – Tài chính, và Phát triển nguồn nhân lực. Những khía cạnh được đề cập đến trong bài còn bao gồm cả về luật và phân tích ngành giải trí.

View original post 3,364 more words

Advertisements

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s