Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

Gossip Gay ;3; (Q&A)

giờ mới nhớ ra là quên béng cái trò thú vị như này, các bé ai có câu hỏi hay tám chuyện thì vô đây vô đây nhe đừng ngại đừng ngại moa moa ;3;

ask me anything, i will be there for you only you ~ :’3

Advertisements

14 thoughts on “Gossip Gay ;3; (Q&A)

  1. tui yêu anh *bèn hét một tiếng thất thanh thần thánh vào tai con chóa già trên kia*

  2. anh ơi anh ơi anh đâu dồi =3= làm xao làm xao em thấy anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh *hét vô tai thêm lần nựa* . .

  3. chỗ tự kỉ của Rô mê ô và Giu li ét =w=

  4. do you know that I love you so much, wuyifan?

  5. Bạn ơi nhạc nền của blog là bài gì vậy? :X

  6. hello … does kris has a gf before ??

    :)

  7. I been looking for an answer a long time so maybe you could answer?? If you know can you tell me kris religion?? I am just so curious to know what it is from somebody……..

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s